Op 1 januari 2014 wetswijziging van het Burgerlijk wetboek boek 1, Titel 19, ter bescherming van meerderjarigen en onderbewindgestelden in werking getreden. Daarnaast zijn er strengere kwaliteitseisen gekomen voor de uitvoering van het vak van bewindvoerder.

Het is tegenwoordig niet meer mogelijk om het vak van bewindvoerder als een invulling van vrije tijd uit te oefenen. Het werk van een bewindvoerder, een ambt, is een taak die met veel zorg, kennis en kunde dient te worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor de bewindvoerders van Bewindvoering Assen.

De Wetswijziging

Er zijn twee type bewindvoerder te onderscheiden namelijk de familiebewindvoerder en de professionele bewindvoerder. In de wet wordt gesproken van een professioneel bewindvoerder wanneer er sprake is van drie of meer bewinden. Wanneer een onderbewindstelling loopt via een grotere organisatie zoals bewindvoering Assen, dan krijgt u een vast contact persoon aangewezen. Alle bewindvoerders die werkzaam zijn bij bewindvoerder Assen voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn opgesteld voor een goed bewindvoerder. Deze eisen zijn; Minimaal een hbo opleiding, mbo 4 opleiding met minimaal 2 jaar werkervaring, minimaal 1 keer per jaar bijscholing volgen en in het bezit zijn van een VOG.

Wanneer de onderbewindgestelde het niet eens is met de werkwijze van de bewindvoerder dan kan hij hierover een klacht indienen via het klachten formulier. Dit klachtenformulier dient u te ontvangen tijdens het intake gesprek met een medewerker van bewindvoering Assen.

De veranderingen van het Besluit kwaliteitseisen voor onderbewindgestelden zijn door beide partijen positief ontvangen. Deze geven meer inzicht, controle en vertrouwen. Daarnaast wordt door de wijzigingen die 1 januari 2014 zijn ingevoerd komen ook ten goede aan het maatschappelijke beeld van professionele bewindvoerders. Al in al is de wetswijziging een goed initiatief geweest.

Heeft u vragen na aanleiding van deze blog? Neemt u dan gerust op met Bewindvoering Assen. U kunt ons bereiken door te bellen op het telefoonnummer 085-0290570 of via het aanmeldformulier op de website die u hier aan de rechterzijde vindt.